привиден

прил. - измамлив, симулативен, лъжлив, въображаем, мним, недействителен, външен, повърхностен
прил. - престорен, лицемерен, неискрен
прил. - илюзорен
прил. - изкуствен, фалшив
прил. - фиктивен, покачен
прил. - несериозен, лекомислен, плитък, безсъдържателен, празен
прил. - подправен, притворен
прил. - показен, изтъкващ се
прил. - символичен, проформа
прил. - неистински, подставен, незаконен

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Бруно (магистр Ливонского Ордена) — Бруно Bruno …   Википедия

  • глазура — (гер. Glasur) 1. глеѓ, емајл сјајна смеса со која се премачкуваат глинени, порцелански, метални и други предмети заради цврстина, непропустливост и украс 2. фиг. привиден сјај на нешто, измама …   Macedonian dictionary

  • сфалерит — (грч. sphaleros привиден) мин. цинков сулвид, главна цинкова руда …   Macedonian dictionary

  • фантастичен — (грч. phantastikos) 1. што е создаден со фантазијата, нестварен, привиден 2. неверојатен, необичен, чудесен, волшебен 3. баснословен, огромен, претерано голем …   Macedonian dictionary

  • фиктивен — (лат. fictivus) замислен, вообразен, измислен, лажен, привиден, нестварен …   Macedonian dictionary

  • фингиран — (лат. fingere) измислен, привиден, божемен, фиктивен …   Macedonian dictionary

  • формален — (лат. formalis) 1. што се однесува на формата 2. надворешен, привиден, нестварен 3. што е според прописите, точен …   Macedonian dictionary

  • бегъл — прил. бърз, кратък, повърхностен, външен, привиден, незадълбочен прил. краткотраен, преходен, мимолетен, ефимерен, непълен, схематичен …   Български синонимен речник

  • безсъдържателен — прил. празен, кух, пуст, сух прил. безсмислен, безинтересен, плосък, глупав, безпредметен прил. безвкусен, безсолен, блудкав, безсочен прил. банален, изтъркан, скучен, вял прил. сладникаво сантиментален прил. воднист, раз …   Български синонимен речник

  • външен — прил. лицев, вънкашен, фасаден, повърхностен прил. чужд, далечен, чуждестранен прил. несериозен, лекомислен, плитък, безсъдържателен, празен, привиден прил. показен, изтъкващ се прил. пълен, цял, общ, пределен прил. случа …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.